Zenis – ett otäckt ransomware som tar bort dina backuper

Just nu sprids ett ovanligt aggressivt ransomware (gisslansprogram) vid namn Zenis. Programmet både krypterar filerna på den infekterade datorn samt tar bort backuper.

Just nu så vet man inte heller exakt hur Zenis sprids, och man har inte heller lyckats dekryptera filer som programmet har låst.

Det man vet är att efter programmet har krypterat filerna så rensar programmet shadow volume copies, inaktiverar startup repair samt rensar händelseloggar.

Följande kommandons körs av Zenis:

cmd.exe /C vssadmin.exe delete shadows /all /Quiet
cmd.exe /C WMIC.exe shadowcopy delete
cmd.exe /C Bcdedit.exe /set {default} recoveryenabled no
cmd.exe /C Bcdedit.exe /set {default} bootstatuspolicy ignoreallfailures
cmd.exe /C wevtutil.exe cl Application
cmd.exe /C wevtutil.exe cl Security
cmd.exe /C wevtutil.exe cl System

Filtyper som sökts upp och krypteras:

.txt, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .jpeg, .png, .csv, .sql, .mdb, .sln, .php, .asp, .aspx, .html, .xml, .psd, .sql, .mp4, .7z, .rar, .m4a, .wma, .avi, .wmv, .csv, .d3dbsp, .zip, .sie, .sum, .ibank, .t13, .t12, .qdf, .gdb, .tax, .pkpass, .bc6, .bc7, .bkp, .qic, .bkf, .sidn, .sidd, .mddata, .itl, .itdb, .icxs, .hvpl, .hplg, .hkdb, .mdbackup, .syncdb, .gho, .cas, .svg, .map, .wmo, .itm, .sb, .fos, .mov, .vdf, .ztmp, .sis, .sid, .ncf, .menu, .layout, .dmp, .blob, .esm, .vcf, .vtf, .dazip, .fpk, .mlx, .kf, .iwd, .vpk, .tor, .psk, .rim, .w3x, .fsh, .ntl, .arch00, .lvl, .snx, .cfr, .ff, .vpp_pc, .lrf, .m2, .mcmeta, .vfs0, .mpqge, .kdb, .db0, .dba, .rofl, .hkx, .bar, .upk, .das, .iwi, .litemod, .asset, .forge, .ltx, .bsa, .apk, .re4, .sav, .lbf, .slm, .bik, .epk, .rgss3a, .pak, .big, wallet, .wotreplay, .xxx, .desc, .py, .m3u, .flv, .js, .css, .rb, .p7c, .pk7, .p7b, .p12, .pfx, .pem, .crt, .cer, .der, .x3f, .srw, .pef, .ptx, .r3d, .rw2, .rwl, .raw, .raf, .orf, .nrw, .mrwref, .mef, .erf, .kdc, .dcr, .cr2, .crw, .bay, .sr2, .srf, .arw, .3fr, .dng, .jpe, .jpg, .cdr, .indd, .ai, .eps, .pdf, .pdd, .dbf, .mdf, .wb2, .rtf, .wpd, .dxg, .xf, .dwg, .pst, .accdb, .mdb, .pptm, .pptx, .ppt, .xlk, .xlsb, .xlsm, .xlsx, .xls, .wps, .docm, .docx, .doc, .odb, .odc, .odm, .odp, .ods, .odt

I samband med att filerna på datorn krypteras så byts även filnamnet till Zenis-[2 slumpade siffor].[12 slumpade tecken]

T.ex. en fil som heter “recept” kan bytas till Zenis-28.1k86g0khgtyr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *